Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 30 2020

miimi

Są chwile, kiedy człowiek jest tak zdołowany psychicznie, że nie potrafi wydobyć z siebie słowa.

— Nicholas Sparks
Reposted fromkrn krn viatouchthesky touchthesky
miimi
tak bardzo nie chcę, żeby nas to wszystko przerosło. 
Reposted frommamzawieszke mamzawieszke viatouchthesky touchthesky
miimi
Brawa dla tych, którzy mają odwagę powiedzieć: 
„Porozmawiajmy, bo nie chcę Cię stracić”.
— "Weź mnie. Tu i teraz."
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viatouchthesky touchthesky
miimi
Reposted fromshakeme shakeme viatouchthesky touchthesky
miimi
Można być silną kobietą i ponad wszystko pragnąć miłości mężczyzny.
— Jenny Blackhurst
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatouchthesky touchthesky
miimi
"(...) gdy się ko­goś kocha, to kocha się całego człowieka, ta­kiego, ja­ki jest, a nie ta­kiego, ja­kim by się go mieć chciało"
— Lew Tołstoj "Anna Karenina"
Reposted fromUNIESIENIE UNIESIENIE viatouchthesky touchthesky
miimi
Prawdziwą miłość do kogoś poznaje się właśnie po tym, że pragnie się go na dobre i złe, że jest się gotowym przejść przez wszystko, co straszne i mroczne, by u schyłku dnia nadal być z tą osobą.
— Rachel Van Dyken
Reposted fromlovvie lovvie viatouchthesky touchthesky
miimi
miimi
Reposted fromshakeme shakeme viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
6592 59f5 500

moldavia:

Museo del Prado, Madrid, Spain

Reposted fromtosiaa tosiaa viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
0108 58be 500
Reposted fromcourtney97 courtney97 viaMargheRita86 MargheRita86
miimi
3796 cece 500
Denominacja, 1995
Reposted fromKiedysToBylo KiedysToBylo viakerosine kerosine
miimi
9403 9012
Reposted fromkarahippie karahippie viamothsdevourer mothsdevourer
miimi
2834 7804
miimi

Hej!
Śpij dobrze i nie smuć się. Pierwszego ciepłego, wiosennego dnia, będziesz mnie miał tu znowu. 

— Włóczykij
Reposted fromejze ejze viamothsdevourer mothsdevourer
miimi
3550 60d1
Reposted fromGIFer GIFer viamothsdevourer mothsdevourer
miimi
2303 1953
Reposted fromunr-eal unr-eal viamothsdevourer mothsdevourer
miimi
- Dobre zrobiłeś.
- Zawsze Ci będę robił dobre jedzenie - powiedziałem, bo właśnie sobie uświadomiłem, że gotowałbym dla niej z przyjemnością, zawsze, codziennie, niezmiennie, aż do końca świata. Że chciałbym ją karmić, rozbierać, kochać się z nią, wyjeżdżać, wracać, czekać na nią i tęsknić do niej. Chciałbym z nią wszystko.
miimi
miimi
4388 5b80
Reposted fromdailylife dailylife viamothsdevourer mothsdevourer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl