Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 11 2018

2608 e6b1
Reposted frombrumous brumous viaMargheRita86 MargheRita86
miimi
1400 6455
Reposted fromhare hare viaKaraluchowyBlok KaraluchowyBlok
miimi
7587 3b6c 500
Reposted frominto-black into-black viaphilomath philomath
6434 8823 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viaphilomath philomath
8796 cbdc
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viaphilomath philomath
9013 df4d 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viaphilomath philomath
4109 8889 500
Reposted frombrumous brumous viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
miimi
9756 1c6a
miimi
miimi
miimi

October 10 2018

miimi
3748 5609 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaindietrof indietrof
0297 0f76

serious:

who were you?

miimi
7229 a63c
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaindietrof indietrof
miimi
Ale ludzie nie zmieniają się z dnia na dzień bez powodu. Coś musiało się stać. Nikt tak po prostu nie rezygnuje ze wszystkiego.
— ,,Przemilczenia''-Sue Eckstein
Reposted fromaynis aynis viaindietrof indietrof
miimi
Boli mnie, boli mnie jak cholera, płakać mi się chce. Boli mnie brak ciebie. Nie sądziłam, że aż tak. Że aż tak bardzo i bez wyjścia.
— Marta Dzido
miimi
4334 fa4e 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaindietrof indietrof
miimi
9844 0742
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaindietrof indietrof
miimi
Chcę, żebyś była dzielna. Nie wolno ci się niczego bać (...) Świat pełen jest miłości, a wiosna dociera wszędzie.
— Lucy Maud Montgomery
Reposted frombanitka banitka viaindietrof indietrof
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl