Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 09 2018

miimi
9663 8f95
Reposted fromkropq kropq viausmiechprosze usmiechprosze
miimi
4530 7a83 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viairmelin irmelin
miimi
7889 d801
Reposted fromonlyman onlyman viaMargheRita86 MargheRita86
miimi
Bądź dla siebie dobry, a inni też będą.
http://seeik.pl
Reposted fromgfhfhcy gfhfhcy
miimi
2637 7db2 500
Miłosz
miimi
8952 cd06 500
Reposted fromoll oll vialexxie lexxie
miimi
Obecność to w tych czasach najlepsze, co można dostać od drugiego człowieka.
miimi
9220 c536
miimi
7057 d9a7
Reposted fromEtnigos Etnigos viasurrealistyczna surrealistyczna
miimi
8668 727a 500
Reposted from2017 2017 vialookbook lookbook
miimi
2230 f46c
Reposted fromzenibyja zenibyja viasurrealistyczna surrealistyczna
miimi
Yosemite National Park
miimi
9824 db56 500
Reposted fromoll oll
miimi
Mam 28 lat i ulubiona część mojego dnia to ten moment w którym kładę się do łóżka, przychodzi do mnie kot i razem zasypiamy. 
— doubleespresso
Reposted fromdoubleespresso doubleespresso viaoll oll
miimi
6561 8519 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaoll oll
miimi
miimi
4393 95fe 500
Reposted frompiehus piehus viaoll oll
miimi
9353 dd51
Reposted fromtichga tichga viaoll oll
miimi
9851 2071 500
Reposted fromoll oll
miimi
Przez ostatnie siedem lat szukałam spokoju. Myślałam, że to stan, w którym nie ma turbulencji, ani strachu. Gdzie nigdy nie jest się za wysoko, ani za nisko, a szczęście jest tylko pośrodku. Wreszcie zrozumiałam, że spokój nie polega na unikaniu pewnych rzeczy. Chodzi o to, by wybrać życie, w którym chce się żyć pomimo jego chaosu, i akceptując to wszystko, czuć spokój w sercu. 
— Vi Keeland, Gracz
Reposted frommefir mefir viausmiechprosze usmiechprosze
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl