Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 15 2018

miimi
4309 915f 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
miimi
9375 5bc9 500
Reposted fromSeventeenRed SeventeenRed viairmelin irmelin
miimi
7519 f2f4
to jak?
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viairmelin irmelin
miimi
2269 41c3
Reposted fromintotheblack intotheblack vialexxie lexxie
miimi
(...) jakby chcieli nadrobić te wszystkie lata niespojrzeń, niespotkań, niedotknięć·
— Radek Kobierski " Ziemia Nod" , str. 292
Reposted fromevedrien evedrien viawszystkodupa wszystkodupa
2034 ec49 500
miimi
4892 d29f 500
Tallinn.
Reposted fromPoranny Poranny viakaat kaat
miimi
6919 53a3 500
Reposted fromIzzy721 Izzy721 viakaat kaat
miimi
0189 58a6
Reposted fromnutt nutt viaKaraluchowyBlok KaraluchowyBlok
miimi
9974 749e 500
Reposted fromtfu tfu viabrystol brystol
miimi
W tym roku minie 8 lat odkąd mam zupę. 8 fucking years jakby to powiedzieli aktorzy w serialu. To jest już jak nałóg, jak rytuał, jak twoje małe miejsce na ziemi, które skrywa najprawdziwsze cząsteczki twojej duszy. Masz tu wszystko przez co przechodziłeś dorastając. Każdy post przesiąknięty jest twoimi nadziejami, obawami, smakiem kawy, czasami łez i jasnym światłem poranków. To tutaj skrywasz wszystkie odrzucenia, to tutaj przyznałeś się przed samym sobą, że kochałeś. To jak drzwi do tajemniczego ogrodu, który żyje. Każda strona ma swój puls przypominając ci być może o tym, o czym nie chciałeś już pamiętać, a czasami przypomina ci o tym co budziło cię do życia, a o czym już zapomniałeś. Czasami doprowadzi cię do depresji, a czasem będzie próbować cię z niej wyciągnąć. To twój mały horkruks, który nigdy nie może zniknąć. To tak jakby ktoś zabrał ci część twojego życia.
Reposted fromshineon shineon viairmelin irmelin
miimi
0148 83a9 500
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viairmelin irmelin
miimi
9384 2009 500
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viairmelin irmelin
miimi
4948 4fcf
Reposted frompiehus piehus vialemkove lemkove
2079 9d47 500
Reposted fromsavatage savatage vialemkove lemkove
miimi
7153 78b0 500
Reposted fromcachalot cachalot vialemkove lemkove
miimi
9435 f5e8
Reposted fromimradioactive imradioactive vialemkove lemkove
miimi
1457 134d
Reposted fromEtnigos Etnigos vialemkove lemkove
miimi
5414 d926 500
source: ig @a_adick
Reposted fromszatanista szatanista viaunmadebeds unmadebeds
miimi
9420 ac15
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl