Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 14 2018

miimi

Spacerowanie palcami po Tobie.
     

— Adamczyk
Reposted frompiepszoty piepszoty viaxmartii xmartii
miimi
3560 5145 500
Reposted frompiehus piehus viaMargheRita86 MargheRita86
miimi
6349 4724
Reposted fromwwannie wwannie vialexxie lexxie
miimi
6964 dde8 500
Reposted fromirmelin irmelin viaMargheRita86 MargheRita86
miimi
5313 ccf1
Reposted fromkarahippie karahippie viaMargheRita86 MargheRita86
miimi
Chciałabym odebrać w środku nocy telefon od Ciebie i usłyszeć, że do mnie jedziesz. Tak po prostu, bez żadnego "cześć" i pytania, czy możesz przyjechać. Po prostu: "Jadę do Ciebie".
— Co noc na to czekam. I z każdą kolejną nocą przestaje w to wierzyć..
miimi
4583 bbb5 500
Reposted frommiejmniej miejmniej viapoisoned-life poisoned-life
miimi
Są takie zdania, po których kropka brzmi doprawdy niezwykle wyraźnie.
— Szymon Hołownia
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viairmelin irmelin
miimi
miimi
2125 18f5 500
Reposted frompiehus piehus viairmelin irmelin
miimi
6533 0b18
Reposted fromursa-major ursa-major viairmelin irmelin
miimi
3652 866f
Reposted fromoiv13 oiv13 viairmelin irmelin
miimi
Kiedy osiągasz pewien wiek, zauważasz jak szybko skończyło się dzieciństwo, jak szybko zaczęła się dorosłość, jak szybko zmienia się liczba świeczek na torcie, widzisz jak rok za rok leci, czujesz niepewność, rok za rokiem leci.
— skydelan
Reposted fromSkydelan Skydelan viairmelin irmelin
miimi
Reposted fromsowaaa sowaaa viairmelin irmelin
0049 33de 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viaolvide olvide
miimi
4687 573d 500
Reposted fromNeonPurplelight NeonPurplelight vialexxie lexxie
miimi
9298 29b7 500
Reposted fromtfu tfu viahepi hepi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl