Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 07 2017

miimi
miimi
Nawet gdybyś dał człowiekowi wszystkie wspaniałości świata, nic mu nie pomoże jeśli nie ma przyjaciela, któremu mógłby o tym powiedzieć.
— Johann Wolfgang Goethe
Reposted fromapatyczna apatyczna viajanealicejones janealicejones
miimi
miimi
Urodziłam się z ogromną potrzebą czułości i straszliwą potrzebą jej dawania.
— Audrey Hepburn
Reposted fromkarolajna karolajna viajanealicejones janealicejones
miimi
miimi
4248 80c3 500
Reposted frommadzi28 madzi28 viaunhappys unhappys
miimi
2391 f7a6
Reposted fromdailylife dailylife viajanealicejones janealicejones
miimi
miimi
1036 3034
Reposted fromEkran Ekran viajanealicejones janealicejones
miimi
Cóż za przedziwna dziewczyna. (...) Mówi jak starzec, a czuje jak dziecko. Kiedy się jej słucha, ma się do czynienia ze zblazowanym, ironicznym bajerowaniem, zdradzającym znaczne wyczerpanie sił witalnych. Kiedy się ją obserwuje, dostrzega się wielką wrażliwość, ogromne serce, chwiejność emocjonalną, pozwalającą w jednej sekundzie przejść od śmiechu do łez. 
— Eric Emmanuel Schmitt "Kobieta w Lustrze"
miimi
Nie wiedziałem, że potrafisz tak kochać. Strasznie długo byłaś sama, co?
— Marek Hłasko, "Port pragnień"
miimi
9962 c306
Reposted fromretaliate retaliate viausmiechprosze usmiechprosze
miimi
miimi
Dziwne (…) ile drobiazgów się człowiekowi przypomina, gdy głębiej się nad czymś zastanowi.
— Charlotte Link
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialexxie lexxie
miimi
1741 64ea 500
A true revolutionary
Reposted fromdingens dingens vialexxie lexxie
miimi
0919 ecbc 500
Reposted fromsamotnynawigator samotnynawigator vialexxie lexxie
Ale dla niektórych istnieje tylko ta jedna, jedyna osoba, od początku do końca. Nikt inny nie pasuje. Nikt inny nie trafia do serca w ten sposób i nie żyje w nim. - Nora Roberts “Smak chwili”
Reposted fromdeviate deviate vialexxie lexxie
miimi
3116 f484
2823 e9fc
Reposted fromNanutka Nanutka viakiks kiks
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl