Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 24 2017

miimi
Jeszcze troszkę, tylko troszeczkę. Wiem, że to męczące, wiem, że myślisz, że nie dasz rady, ale dasz. Jesteś przecież silna.
I wiem, że tak wiele rzeczy na raz stoi na przeszkodzie, ale pomyśl, jaka będziesz szczęśliwa, jak już wszystko się uda.
Jeszcze tylko odrobinkę, kilka dni. Zacznie się nowy etap, ciekawszy, chociaż wymagający. Będziesz musiała postarać się trochę bardziej, ale pomyśl, ile z tego będzie satysfakcji.
Zmieniasz się, wiesz? Na co dzień tego nie dostrzegasz, ale teraz jest ten moment, w którym powinnaś się zastanowić. Tak dobrze sobie radzisz, coraz częściej patrzysz w lustro i się uśmiechasz, i podoba Ci się ta osoba, którą się stajesz. Cieszy Cię to, to widać w sposobie, w jaki się poruszasz, jak dobrze czujesz się ze swoim ciałem, jak zaczęłaś chodzić z uniesioną głową, zamiast ze strachu wbijać wzrok w chodnik.  Powoli te wszystkie siniaki z przeszłości znikają, rany się goją, a Ty jesteś silniejsza, tam w środku. Pewniejsza siebie. Uśmiechnięta, mimo tego bólu, który ostatnio towarzyszy Ci częściej, niż chcesz się komukolwiek przyznać. Ale wiesz o tym, że ból fizyczny to nic, można się do niego przyzwyczaić.
Wiem, że moja opinia się dla Ciebie nie liczy, ale jestem z Ciebie dumna.
— Z pamiętnika Cztery Wieki Później. List do samej siebie.
miimi
Nie chcę powiedzieć, że przesadziłem w kwestii swoich uczuć. Byłem szczery. Przez cale życie szukamy kogoś, kto mógłby nas zrozumieć i nagle go znajdujemy. Tak mi się przytrafiło z tobą. Przykro mi.
— Jose Carlos Somoza - ' Przynęta '
Reposted fromwetryagain wetryagain viawolalabym wolalabym
miimi
0805 148e
Escape together. 
Reposted fromi-ann i-ann viawolalabym wolalabym
miimi
9241 aab2
Reposted fromdozylnie dozylnie viasurrealistyczna surrealistyczna
miimi
8545 15e4 500
Reposted fromliliowadusza liliowadusza viawolalabym wolalabym
miimi
5990 47b4
Reposted fromlaoculta laoculta viawolalabym wolalabym
miimi
3507 6fc7
Reposted frompolamanyludzik polamanyludzik viawolalabym wolalabym
miimi
5819 1140 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viawolalabym wolalabym
miimi
miimi
miimi
miimi

June 20 2017

miimi
Uczucia nie znikają tylko dlatego, że wszystko skończone.
— Simon Beckett - Wołanie grobu
Reposted fromkonwalia konwalia viairmelin irmelin
miimi
6395 2c9d
Reposted fromfelicka felicka viairmelin irmelin
miimi
2188 5242 500
miimi
9574 cdec
w sedno
Reposted fromwcalezenie wcalezenie viairmelin irmelin
2436 5473 500
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viairmelin irmelin
miimi
5675 b8c9
Reposted fromoutoflove outoflove viaphilomath philomath
miimi
All I can do is be me, whoever that is.
— Bob Dylan (via Transcend)
Reposted frommr-absentia mr-absentia viaphilomath philomath
miimi
3563 6850 500
Reposted fromsarazation sarazation viaSundaySmile SundaySmile
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl