Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 18 2017

miimi
miimi
miimi
(...) I pisz, kiedy tylko poczujesz potrzebę (...)

— Kaja Kowalewska
miimi
3392 b9a8
miimi
7348 f807 500
...
miimi
A gdybyś zatęsknił - nie stchórz i napisz.
Reposted fromthesmajl thesmajl viatoniewszystko toniewszystko
miimi
6130 77ed
Reposted frommjoszu mjoszu viatoniewszystko toniewszystko
7213 d03c 500
miimi
9226 3184
Reposted fromkarahippie karahippie viatoniewszystko toniewszystko
miimi
1961 7673
Reposted fromkarahippie karahippie viatoniewszystko toniewszystko
miimi
5123 938a 500
Reposted fromGIFer GIFer viatoniewszystko toniewszystko
miimi
8367 713a 500
Reposted fromjestemzero jestemzero viatoniewszystko toniewszystko
miimi
Wszyscy powtarzają, że miłość boli, ale to nieprawda. Samotność boli. Odrzucenie boli. Utrata ukochanej osoby boli. Zazdrość boli. Wszyscy mylą te rzeczy z miłością, gdy w istocie miłość jest jedyną rzeczą na świecie, która przysłania cały ból i sprawia, że znowu możemy poczuć się wspaniale. Miłość jest jedyną rzeczą na świecie, która nie boli.
— chciałabym
Reposted frommysoul mysoul viatoniewszystko toniewszystko
miimi
Reposted fromFlau Flau viatoniewszystko toniewszystko
miimi
7368 9224
Reposted frommisza misza viatoniewszystko toniewszystko
miimi
4533 aeaf
Reposted fromkrzysk krzysk
miimi
8095 78ad 500
Reposted fromtfu tfu viairmelin irmelin
miimi
Play fullscreen
I found a love for me ♥
Reposted fromthesmajl thesmajl viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl