Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 20 2019

miimi

Gdy Cię poznałam nie było żadnych znaków. Słońce nie zmieniło lokalizacji, ziemia nie zatrzęsła się. Nie było nawet fajerwerków, grzmotów czy uginających się nóg. Wiedziałam,wiedziałam jednak, że to Ty.

— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viakiks kiks
5931 8570
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viakiks kiks
miimi
Reposted fromshakeme shakeme viakiks kiks
miimi
2144 c724 500
you met me at a very strange time in my life.
Reposted fromPoranny Poranny viakiks kiks
miimi
Nie bez powodu się mówi, że dzisiaj jednym z najszczerszych komplementów jest niewyjmowanie komórki z kieszeni podczas spotkania.
Reposted fromnutt nutt viakiks kiks
miimi
9643 4592 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viakiks kiks
miimi
miimi
8128 c7c9
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek viakiks kiks
3182 ca29 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viakiks kiks
miimi
Są takie piosenki, które muszą być słuchane jak najgłośniej, i takie, które najlepiej brzmią po cichu.
Reposted fromlittlefool littlefool viakiks kiks
miimi
1584 f25c 500
Reposted fromsarazation sarazation viakiks kiks
miimi
Reposted frommr-absentia mr-absentia viakiks kiks
miimi
3099 e6fd
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakiks kiks
miimi
8470 8d54
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakiks kiks
miimi
Reposted fromshakeme shakeme viakiks kiks
miimi
5594 f6f9 500
Reposted from4777727772 4777727772 viakiks kiks
miimi
0003 db7c 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viakiks kiks
miimi
Reposted fromFlau Flau viakiks kiks
miimi
4304 a04a

Reposted from4777727772 4777727772 viakiks kiks
miimi
9407 3704
Reposted fromalexandersmith8805 alexandersmith8805 viakiks kiks
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl