Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 01 2018

miimi

April 29 2018

miimi
miimi
miimi
3080 15bf 500
Reposted fromMatalisman Matalisman vialexxie lexxie
miimi
4897 9af5 500
Reposted fromoll oll vialexxie lexxie
miimi
0129 06a9
Reposted fromnazarena nazarena vianoisetales noisetales
miimi
Życie potrafi być skąpe: mijają dni, tygodnie, miesiące, lata i nic się nie wydarza. A potem uchylamy jakieś drzwi (...) i nagle przez szczelinę wdziera się istna lawa. W jednej chwili nie mamy nic, a już w następnej aż tyle, że trudno sobie z tym poradzić.
— Paulo Coelho - "Jedenaście minut"
Reposted frompomruki pomruki viatouchthesky touchthesky
miimi
miimi
3621 6a67
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viatouchthesky touchthesky
miimi
miimi
To co po nas zostaje, to energia z relacji z drugim człowiekiem. Ważne, co zostawiliśmy z siebie w innych.
— Lidia Popiel
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viatouchthesky touchthesky
miimi
4113 cd69 500
Reposted fromnyaako nyaako viatouchthesky touchthesky
miimi
5008 309e 500
Reposted fromuoun uoun viatouchthesky touchthesky
miimi
miimi
miimi
9993 5a7a 500
Reposted from2017 2017 vialookbook lookbook
miimi
6375 6747 500
Reposted frombrumous brumous viarikita rikita
miimi
Southern Oregon Coast
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viarikita rikita
miimi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl