Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 18 2017

miimi
4002 ba84
Reposted fromconchiglia conchiglia viawszystkodupa wszystkodupa
miimi
miimi
Bywają wielkie zbrodnie na świecie, ale chyba największą jest zabić miłość.
— Bolesław Prus, Lalka
Reposted frommhsa mhsa viawszystkodupa wszystkodupa
Zawiodłam się na Tobie tak bardzo, jak równie mocno w Ciebie wierzyłam.
— (via tez-mam-uczucia)
miimi
Reposted fromshakeme shakeme viawszystkodupa wszystkodupa
miimi
Zaczęła płakać; zsunęła się z moich kolan i płakała leżąc na podłodze; i nigdy przedtem ani potem nie słyszałem już takiego płaczu. Tak płakaliby chyba tylko umarli, którym przyszłoby zmartwychwstać i żyć po raz drugi.
— Marek Hłasko
Reposted fromintryga intryga viawszystkodupa wszystkodupa
miimi
Czasami nie mamy drugich szans. Czasami rzeczy po prostu się kończą.
— Colleen Hoover
miimi
miimi
2968 eb53 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viawszystkodupa wszystkodupa
miimi
Śmiem twierdzić, że nie ma prawdziwego erotyzmu bez sztuki dwuznaczności; im większa jest dwuznaczność, tym silniejsze podniecenie.
— Milan Kundera
miimi
Reposted fromciarka ciarka viawszystkodupa wszystkodupa
miimi
4680 a1ab 500
Reposted fromfeels feels viawszystkodupa wszystkodupa
miimi
5826 c8fb
Reposted fromscorpix scorpix viawszystkodupa wszystkodupa
2968 47cb
miimi
1204 bdb1 500
Do widzenia, do jutra (1960)
Reposted fromdeszcz deszcz viaphilomath philomath
miimi
3677 c73d 500
Reposted fromoll oll
miimi
9523 82f6 500
miimi
7847 eff1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakissgirlmart kissgirlmart
miimi
miimi
2220 25a9 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viahairstyles hairstyles
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl