Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 03 2019

miimi
5389 104b 500
Reposted frommarmoladaaa marmoladaaa viawszystkodupa wszystkodupa
2991 fa51 500
Reposted fromcroiea croiea viawszystkodupa wszystkodupa
miimi
8236 c018 500
Reposted fromshabbadoo shabbadoo viawszystkodupa wszystkodupa
miimi
8893 cf25 500
miimi
5561 5a52 500
Kraków, powódź 1997
miimi
5562 7177 500
Wrocław
miimi
8237 b1bb 500
9992 38f0 500
Reposted fromdmnkam dmnkam viawszystkodupa wszystkodupa
miimi
9744 831c 500
miimi
Reposted fromshakeme shakeme viawszystkodupa wszystkodupa
miimi
Oby ktoś chciał cię kiedyś przytulać przez dwadzieścia minut. Tylko przytulać. Nie wyrywając się, nie patrząc ci w twarz, nie próbując całować. Otoczyć cię ramionami i trzymać bez cienia egoizmu.
— jedno z najszczęśliwszych szczęść, dziękuję / Waitress
miimi
miimi
6730 80cb 500
Reposted fromexistential existential viawszystkodupa wszystkodupa
miimi
5566 c3eb 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality vialexxie lexxie
miimi
Reposted fromshakeme shakeme vialexxie lexxie
miimi
Mimo wszystkich sporów i złych chwil, zostaniesz Tą, którą najbardziej kocham. 
— Marek Hłasko
Reposted fromlovvie lovvie viatouchthesky touchthesky
miimi
Oby ktoś chciał cię kiedyś przytulać przez dwadzieścia minut. Tylko przytulać. Nie wyrywając się, nie patrząc ci w twarz, nie próbując całować. Otoczyć cię ramionami i trzymać bez cienia egoizmu.
— jedno z najszczęśliwszych szczęść, dziękuję / Waitress
miimi
6083 4584 500
Reposted fromcrazydunky crazydunky viatouchthesky touchthesky
miimi
4258 1719
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viahepi hepi
miimi
Reposted fromshakeme shakeme viahepi hepi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl