Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 23 2018

miimi
4417 9ae5
Reposted from4777727772 4777727772 viairmelin irmelin
miimi
4488 64d1 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viaoll oll
miimi
Przekonasz się, że trzeba puszczać niektóre rzeczy po prostu dlatego, że są ciężkie.
— C. Joybell C.
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaoll oll
miimi
Reposted fromjasminum jasminum viaoll oll
miimi
8510 1572 500
Zulczyknj
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viaoll oll
miimi
6082 19d3 500
Reposted fromwombinka wombinka viaoll oll
miimi
Ja chciałam, żeby było dobrze, żeby mnie ktoś przytulił, żeby pogadał, pośmiał się ze mną, żeby wyszedł ze mną na spacer i podzielił tęsknotę za psem. Żeby zrozumiał, że ja lubię książki i poczucie bezpieczeństwa, że właściwie to nic więcej od życia nie chcę, tylko psa, książkę i przyjaciela.
— Sylwia Kubryńska - "Kobieta dość doskonała"
miimi
Bo w życiu często jednak bywa tak, że ta osoba jest może właściwa dla ciebie, ale ty nie do końca jesteś właściwą osobą dla niej.
— Pokolenie Ikea
miimi
Reposted frombluuu bluuu viahepi hepi
miimi
5887 ba46 500
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viahepi hepi
miimi
2498 dfd9
Reposted fromonlyman onlyman viahepi hepi
miimi
0521 f635
Reposted fromGIFer GIFer viahepi hepi
miimi
miimi
Najpierw zachwycił mnie mądrością i skromnością, potem rozkochał w sobie, w końcu zabierał do łóżka. (...) Szeptał moje imię, kładł mnie na łóżku i dotykał tak, jak gdyby to był nasz ostatni raz. I całował mnie tak, jak gdyby był to ostatni pocałunek. Na dworcu lub na lotnisku.
— Janusz L. Wiśniewski - "Moje historie prawdziwe"
miimi
8268 bfa8 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
miimi
3030 c878 500

M. Hłasko

1569 d7b5
Reposted fromturquoise turquoise viaoll oll
miimi
Ludziom można dawać szansę, kilka szans, sto, dwieście. Ale przychodzi moment, kiedy wyczerpują się baterie. Padają akumulatory wiary, że coś się zmieni na lepsze. Wtedy dojrzewamy do tego, że kolejna szansa nie zmieni biegu rzeki, nie przemówi do serca.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaoll oll
miimi
8655 7ea1 500
Reposted fromalexandersmith8805 alexandersmith8805 viaoll oll
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl