Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 20 2018

miimi
miimi
9394 719f 500
Reposted fromanheros anheros viajanealicejones janealicejones
miimi
miimi
Reposted fromshakeme shakeme viafasi fasi
miimi
4934 f17f
Reposted frompanikea panikea viakissgirlmart kissgirlmart
miimi
I wiesz co najbardziej zabolało? To że dałem z siebie wszystko, a to wciąż za mało
— (via i-like-to-sufferr)
miimi
Reposted fromgruetze gruetze viahepi hepi
miimi
2844 d5fc 500
Reposted fromZircon Zircon viahepi hepi
miimi
1809 d9f6 500
Reposted fromtfu tfu viahepi hepi
miimi
4315 3589 500
Reposted fromvs vs viahepi hepi
miimi
3918 bdb8 500
Reposted fromSanthe Santhe viaoczekiwania oczekiwania
9773 ee27 500
Reposted fromkniepuder kniepuder viasadporn sadporn
miimi
2105 4cb5 500
zależy jaka jest skala
Reposted fromrawwwr rawwwr viaKaraluchowyBlok KaraluchowyBlok
4041 7f08 500
Reposted fromdivi divi viasadporn sadporn
miimi
0982 8d96
miimi
miimi
Wyprostowana sylwetka ma w sobie niezwykłą moc. Jeśli znajdziesz się w trudnej sytuacji albo poczujesz się onieśmielona czy zastraszona, wyprostuj się. Podkreśla to twoją kobiecość i może zdziałać cuda.
— Jennifer L. Scott, "Lekcje Madame Chic"
miimi
"Co ciekawego w życiu robisz?" - jedno pozornie proste pytanie, zadane przez faceta zbierającego drobne pod sklepem, a ja nagle nie mam pojęcia co powiedzieć. Uczę się, jem, śpię oglądam seriale, spotykam ze znajomymi? Żadna z tych rzeczy nie wydaje się ciekawa, przecież każdy to robi. I nagle wydaje mi się, że powinnam w każdej chwili robić coś, o czym później będę mogła opowiadać wnukom. Tylko dlaczego mając tą świadomość, dalej nie jestem w stanie wziąć się w garść i sprawić aby moje życie było warte coś więcej, niż codzienne proste czynności?
miimi
Małgorzata Musierowicz, Szósta klepka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl