Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 12 2019

miimi
4425 553b 500
Reposted fromoll oll viawszystkodupa wszystkodupa
miimi
3001 3afd 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viawszystkodupa wszystkodupa
miimi
Kobiety, nie jesteście centrum rehabilitacyjnym dla źle wychowanych mężczyzn. To nie wasze zadanie zmieniać ich, wychowywać czy im matkować. Potrzebujecie partnera, a nie projektu.
— Julia Roberts
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viawszystkodupa wszystkodupa
miimi
3875 a9df 500
Reposted fromzie zie viawszystkodupa wszystkodupa
miimi
8296 276a 500
Reposted fromlaters laters viawszystkodupa wszystkodupa
miimi
miimi
Czas poplątał kroki.
— Coma
Reposted fromwszystkodupa wszystkodupa
miimi
Reposted fromshakeme shakeme viawszystkodupa wszystkodupa
miimi
Wzięłam do ręki dziś moja rękę
Myślałam ze to za tobą tęsknie
Ale się okazało ze jednak nie
Tak bardzo brakowało mi mnie.
— Natalia Przybysz - Niebo
Reposted fromresort resort viawszystkodupa wszystkodupa
miimi
Rozpamiętywanie każdego uczucia prowadzi do jego nasilenia.
— Bogdan Wojciszke
Reposted fromirmelin irmelin viawszystkodupa wszystkodupa
miimi

Przebaczenie jest decyzją, 
a nie emocją. 
Nie ma żadnego związku z emocjami. 
Może i całe życie będziesz odczuwać ból z powodu tego, co zrobił ci drugi człowiek. 
Ale to nie ma żadnego związku z przebaczeniem. 

To nie jest zanik pamięci. 
Będziesz pamiętać, co zrobił ten człowiek, pewnie aż do śmierci. 
(...) 
Przebaczenie polega na tym: 
- Przebaczam ci i nigdy więcej nie użyję tego przeciwko tobie.
- Nigdy już o tym nie wspomnę, ani Tobie, ani nikomu innemu.

Przebaczenie jest raczej kwestią języka niż umysłu lub serca. 
Jeśli wciąż jeszcze mówisz o tym, to nie przebaczyłeś.
A jeśli przebaczyłeś, musisz zamilknąć i odpuścić sobie. 
Na tym polega przebaczenie. 

— Mark Gungor, "Przez śmiech do lepszego małżeństwa"
miimi
3471 accd 500
Reposted fromtfu tfu viawszystkodupa wszystkodupa
miimi
3296 2cb9 500
Reposted fromhare hare viawszystkodupa wszystkodupa
miimi
Reposted fromshakeme shakeme viairmelin irmelin
miimi
Sometimes your heart needs time to accept what you already know.
— Jay Shetty, mood of the moment
Reposted from9-smerfnych-mysli 9-smerfnych-mysli
miimi
1831 936a 500
Masz piękną duszę i dupę, mam Cię za sztukę i sztukę. Cyniczny Romantyzm
Reposted fromRowena Rowena viairmelin irmelin
miimi
Czasy, gdy kobiety mogły się nad sobą bezkarnie roztkliwiać, już dawno minęły. Dwudziesty pierwszy wiek wymaga od nas twardych tyłków i ukrywania łez.
— Agata Przybyłek
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatouchthesky touchthesky
miimi
Ludzie, którzy nie są darzeni czułością i sami nie mają kogoś do kochania, mogą zrobić różne głupstwa. Jakby to właśnie miłość trzymała ich w pionie, nie pozwalając upaść.
— Agata Przybyłek
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatouchthesky touchthesky
miimi
7828 0709 500
Reposted fromwyczes wyczes viakalesony-dziadka kalesony-dziadka
miimi
The same person who broke you, does not fix you. The lesson they taught you does.
— Jay Shetty, mood of the moment
Reposted from9-smerfnych-mysli 9-smerfnych-mysli
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl