Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 13 2017

miimi
7628 a9ab 500
Reposted fromnikotyna nikotyna viajanealicejones janealicejones
6358 d7cc 500
miimi
miimi
1586 ee65
vk.com
Reposted fromshakeme shakeme viakrzysk krzysk
miimi
3359 e199
Reposted frompeper peper viakrzysk krzysk
miimi
0850 31a8 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viakrzysk krzysk
miimi
7535 e468
Reposted fromscorpix scorpix vialexxie lexxie

August 11 2017

miimi
Wiesz po czym go poznasz? Będziesz przy Nim najlepszą wersją siebie. Nie dlatego, że będziesz chciała pokazać się od najlepszej strony. Nie dlatego, że będziesz udawać kogoś lepszego niż jesteś. Nie, nie dlatego. Będziesz tylko sobą. A ON w Ciebie uwierzy, będzie Cię wspierał i Ci kibicował, i zobaczy w Tobie te wszystkie małe, piękne rzeczy o których istnieniu nawet nie masz pojęcia. I polubi w Tobie nawet te rzeczy, których sama w sobie nie lubisz. To jest miłość, na jaką zasługujesz Matyldo. Bądź z kimś, kto Cię uskrzydla, a nie wdeptuje w ziemię.
— Charlotte Nieszyn Jasińska
miimi

Jesteś wspaniałym człowiekiem. Moim ulubionym.

Reposted fromlivhanna livhanna viarikita rikita
0863 ad33 500
Reposted fromaoi-herondale aoi-herondale viarikita rikita
1258 2686 500
miimi
0649 550c
Reposted fromBeLikeBlair BeLikeBlair viaphilomath philomath
I discovered myself while discovering you.
— November 26, 2013  (via carteir)
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaphilomath philomath
There is nothing more beautiful than nature in the early morning.
Vincent van Gogh 
(via wordsnquotes)
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaphilomath philomath
Always find time for the things that make you feel happy to be alive.
— Unknown
(via thoughtkick)
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaphilomath philomath
miimi
0297 26d3
Reposted fromrainbowarrior rainbowarrior viaphilomath philomath
miimi
“The type of person you marry plays a big role in the type of children you have, so do your unborn children a favour by choosing wisely.”
Reposted fromstonerr stonerr viaphilomath philomath
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl